4οι Αγώνες Δρόμου “Μιλτιάδης Χούμας” 2019. Η Προκήρυξη των Αγώνων

4οι ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ -ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΟΥΜΑΣ- 2019 – H ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ –