2οι Αγώνες δρόμου “Μιλτιάδης Χούμας” 2017. Ζήσιμος Καραχριστοδούλου.

11. ΖΗΣΙΜΟΣ ΚΑΡΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ