Άρχισε η αποστολή των εκθεμάτων από τον Πειραιά στη Σάμο.

Το χρονοδιάγραμμα τηρήθηκε με μικρές αποκλίσεις και όλες οι προγραμματισμένες εργασίες, σύμφωνα με τις δύο οικοδομικές άδειες, τελείωσαν.

Ήδη ξεκίνησαν οι αποστολές των εκθεμάτων, από τον Πειραιά στη Σάμο.

Υπολογίζουμε μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2021 να έχουν σταλεί όλα τα εκθέματα και να ξεκινήσει η τοποθέτησή τους στα δύο επίπεδα του Μουσείου. (Ισόγειο και άνω όροφος).

Η ταξινόμηση, η κατηγοριοποίηση και η καταγραφή των εκθεμάτων θα απαιτήσει τέσσερις περίπου μήνες.