Με προσυνεννόηση η επίσκεψη στη Ναυτική ‘Εκθεση 1941-44 “Μιλτιάδης Χούμας”.