Η Ναυτική ΄Εκθεση 1941-44 ”Μιλτιάδης Χούμας” στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Η Πολιτιστική – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Ναυτική Έκθεση 1941-44 “Μιλτιάδης Χούμας”

συμπεριελήφθη στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Αριθμός Μητρώου: 12.217 / 13-10-2020

—————————————————————————————————————————————