ΙΔΡΥΘΗΚΕ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1941-44 “ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΟΥΜΑΣ”.

Με την υπ΄αριθμόν απόφαση 1/30-01-2020 το Πρωτοδικείο Σάμου επικύρωσε το Καταστατικό τής Πολιτιστικής – Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με κύριο τίτλο, ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1941-44 “ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΟΥΜΑΣ” και επεξηγηματικό τίτλο “Διαφυγή 1941-44, Ενθυμήματα Μιλτιάδη Χούμα”.

Η έναρξη εργασιών της εταιρείας στη ΔΟΥ Σάμου, έγινε στις 30-1-2020 με ΑΦΜ 996991850.

Ιδρυτές της εταιρείας είναι οι : 1. Ιωάννης Χούμας του Μιλτιάδη,   2. Χριστόδουλος Χούμας του Μιλτιάδη,   3. Ελένη Χούμα του Χριστοδούλου.

Διαχειριστής της εταιρείας είναι ο Ιωάννης Χούμας του Μιλτιάδη.

Η Ιστοσελίδα της εταιρείας είναι: www.naftiki-ekthesi.gr 

E-mail: info@naftiki-ekthesi.gr

Tηλέφωνο επικοινωνίας: 6973.315.994.

Έδρα της εταιρείας είναι ιδιόκτητο οίκημα της οικογένειας Μιλτιάδη Χούμα, στην θέση Μισακή, στη Χώρα της Σάμου. Ήδη αποκλειστικά με έξοδα της οικογένειας Μιλτιάδη Χούμα, ξεκίνησαν εργασίες αποκατάστασης του οικήματος, που υπολογίζονται να κρατήσουν περίπου ένα χρόνο. Αριθμός άδειας πολεοδομίας Σάμου 107.568/5-3-2020.