Προχωράνε οι εργασίες της Ναυτικής Έκθεσης 1941-44 “Μιλτιάδης Χούμας”

Προχωράνε οι εργασίες για την ιδιόκτητη έδρα, που θα εγκατασταθούν τα εκθέματα της Ναυτικής Έκθεσης 1941-44 “Μιλτιάδης Χούμας”, στη Χώρα της Σάμου.

Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο εργασιών που αφορούσε την Πολεοδομική άδεια Σάμου με αριθμό 107.568/5-3-2020.

Ήδη εκδόθηκε η δεύτερη και βασική άδεια αποκατάστασης και συνένωσης των τμημάτων των κτιρίων και ξεκίνησαν οι εργασίες. H Πολεοδομική άδεια Σάμου γι΄αυτές τις εργασίες είναι: 170.158/21-10-2020

Όλα ανεξαιρέτως τα έξοδα καλύπτονται αποκλειστικά από την οικογένεια Μιλτιάδη Χούμα.

Το 2ο Τμήμα της Ναυτικής Έκθεσης. Ήδη ξεκίνησε ή ανέγερση του ορόφου.