Σαμιακή Τηλεόραση 31 Ιοuλίου 2017- Τάκης Κωνσταντακόπουλος – Γιάννης Χούμας.

ΣΑ.Τ _ Μικρές Ιστορίες