Η αφίσα των 2ων Αγώνων δρόμου “Μιλτιάδης Χούμας” 2017.

1. ΑΦΙΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ 2017 – Αντιγραφή