2οι Αγώνες δρόμου “Μιλτιάδης Χούμας” 2017. Έλαβαν μέρος:

ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΑ 6 ΧΛΜ.

20.ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 1 ΧΛΜ.