3οι Αγώνες Δρόμου “Μιλτιάδης Χούμας” 2018. Η αφίσα των αγώνων

7. ΑΦΙΣΣΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ 2018