3οι Αγώνες Δρόμου “Μιλτιάδης Χούμας” 2018. Η προκήρυξη των αγώνων.

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ -ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΟΥΜΑΣ- 2018