Πάλι Ψηλά Ανεβαίνω – Ερμηνεία: Τάκης Κωνσταντακόπουλος – Στίχοι Μουσική: Γιάννης Χούμας