Στο 80% οι κτιριακές εργασίες της “Ναυτικής Έκθεσης 1941-44 “Μιλτιάδης Χούμας”.

Στις 10 Ιουλίου 2021 συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών.

Το κτίριο που θα αποτελέσει την ιδιόκτητη έδρα της Πολιτιστικής – Αστικής  Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας: Ναυτική Έκθεση 1941-44 “Μιλτιάδης Χούμας”, βρίσκεται στο 80% του συνόλου των εργασιών των 2 Πολεοδομικών αδειών.

Υπολογίζουμε μέχρι τέλος του 2021 να έχουν τελειώσει οι ηλεκτρολογικές εργασίες και τα βαψίματα, ώστε το κτίριο να είναι έτοιμο να δεχτεί τα Εκθέματα.

Η αποκατάσταση των δύο παλαιών κτισμάτων, η πρόσθεση ορόφου, η ανέγερση του νέου διόροφου κτίσματος και η συνένωση αυτών, ήταν πολύπλοκη κατασκευαστικά, χρονοβόρα και πολυέξοδη. Τα υπέρογκα έξοδα καλύπτονται αποκλειστικά από την οικογένεια Μιλτιάδη Χούμα.